ข้อมูลผลิตภัณท์และข่าวสารต่างๆจากไร้ซแคร์

News

งาน 8th Baby & Kids Expo Japanตอนนี้เราได้มีโอกาสไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ReisCare,LADY AUDREY
ที่ญี่ปุ่น แล้วนะคะ ได้พบปะลูกค้าที่เป็นคู่ธุรกิจBusiness to Business
และสินค้าของเราเจริญเติบโต ไปในหลายประเทศ รวมทั้งได้มี
โอกาส ขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่จัดในงานแสดงสินค้า
8th Baby & Kids Expo Japanสถานที่ Tokyo Big Sight, Japan
บูทเลขที่ E19-45 วันที่ 06-08 ก.ค.58 ค่ะ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งทาง
คุณณัฐิยา สุจินดา (อัครราชฑูต ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำประเทศญี่ปุ่น
 มาเยี่ยมบูธของเราในวันนี้ค่ะ และยังมีทั้งผู้มาร่วมแสดงสินค้า
และมาเข้าชมงานจากทั้งเอเซียและยุโรปค่ะ
164/84 ชั้น 2 ซอยกิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
Tel: 02-881-4040 ต่อ 200 Fax: 02-882-7820 Email: info@nurturecare.co.th
Back to Top