ข้อมูลผลิตภัณท์และข่าวสารต่างๆจากไร้ซแคร์

About us

About us

 
 

 

แป้งไร้ซแคร์ วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อลูกน้อย

    แป้งเด็กเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์คู่บ้านสําหรับเด็กๆที่มีใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

ที่คัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับลูกก็มักจะเลือกอุปกรณ์ของใช้ที่ผลิตจากธรรมชาติซึ่งมีความ

ปลอดภัยมากที่สุด การเลือกใช้แป้งทาตัวเด็กก็เช่นเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการแพ้

และระคายเคืองบนผิวลูก คุณแม่หลายท่านจึงหันมาใช้แป้งทาตัวจากวัตถุดิบธรรมชาติซึ่งปัจจุบัน

ก็มีแป้งเด็กไร้ซแคร์ (ReisCare) ที่ทําจากแป้งข้าวเจ้ามาเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่เราจึงได้มา

นั่งคุยกับคู่ชีวิตและคู่หูธุรกิจ คุณวาทิน วงศ์สุรไกร กรรมการผู้จัดการ และคุณสริน วงศ์สุรไกร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เนอเชอร์แคร์ จํากัด ถึงที่มาที่ไปของแป้งไร้ซแคร์รวมถึงการเลือก

และการทาแป้งเด็กที่ถูกวิธีกันค่ะ

 

แรงบันดาลใจ

   “แป้งเด็กไร้ซแคร์เกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมจากรุ่นคุณพ่อของผม คือ ดร.วราทัศน์

วงศ์สุรไกร ซึ่งเรามีธุรกิจครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับข้าว เส้นหมี่ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แป้งข้าวชนิด

ต่างๆประกอบกับการที่ทางเรามีการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อผู้บริโภคอยู่เสมอและสังเกต

ว่าการใช้แป้งทาตัวในต่างประเทศมีความเปลี่ยนแปลงและหันมาใช้แป้งที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ

มานานแล้วอีกทั้งงานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่าการใช้แป้งทาตัวที่มีสารอนินทรีย์อาจเกิดสารตกค้าง และ

อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ และระบบทางเดินหายใจได้ จึงลองพัฒนาแป้งด้วยวัตถุดิบแป้งข้าวเจ้า

ซึ่งประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาแป้งเด็กไร้ซแคร์

ขึ้นมาครับ”

 

แป้งไร้ซแคร์เพื่อเด็ก

    “แป้งไร้ซแคร์เป็นแป้งที่ผลิตมาจากแป้งข้าวเจ้าซึ่งเป็นสารอินทรีย์จึงสามารถย่อยสลายได้

(Biodegradable) ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติในร่างกาย ต่างจากที่แป้งเด็กทั่วไปซึ่งมักผลิตมาจาก

แร่ทัลค์(Talc) หรือแป้งทัลคัม (Talcum Powder) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ที่สําคัญแป้งไร้ซแคร์

นอกจากจะสามารถย่อยสลายได้และไม่ก่อให้เกิดการสะสมในระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังมีคุณสมบัติ

ที่แป้งเด็กควรต้องมีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (Hypoallergenic)

และคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากความชื้น (Water Repellant) ซึ่งเราได้รับคํายืนยันจากผู้ใช้ว่า

ป้องกันความเปียกชื้นได้ยาวนาน แป้งไม่เกาะเป็นก้อนบนผิวเด็กจนก่อให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรค

โอกาสการเกิดผดผื่นคันบนผิวหนังจึงลดลงและช่วยแก้ปัญหาสํา หรับเด็กที่เป็นผื่นแพ้ผ้าอ้อมจากความ

ชื้นได้นอกจากนี้ตัวเนื้อแป้งไร้ซแคร์ยังมีขนาดเล็กกว่าแป้งทั่วไปถึง 3 เท่าจึงเนียนละเอียดใช้ได้กับผิว

ทารกและเด็กเล็ก

 

ใช้แป้งอย่างไรให้ถูกวิธี

   “เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนชื้น คุณแม่ยัง เคยชินกับการทาแป้งเพื่อลดความเปียกชื้น

และเพิ่มความสบายตัวให้ลูก ยิ่งกับเด็กเล็กๆ ที่ยังต้องใช้ผ้าอ้อมด้วยแล้ว คุณแม่มักใช้ทา ให้ลูกเพื่อลด

โอกาสที่จะเกิดผดผื่นคันจากความเปียกชื้นผ้าอ้อมการทาแป้งให้เด็กๆจึงมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้

ลงไปได้แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบไปสู่ปัญหาอื่นตามมา โดยเฉพาะเรื่องอาการแพ้ต่างๆ

จึงขอเสนอข้อแนะนํา ง่ายๆสํา หรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะใช้แป้งให้กับลูกๆ ว่าควรใช้แป้งให้ถูกวิธีด้วยการใช้

ในปริมาณ ที่พอเหมาะโรยลงบนฝ่ามือของเราก่อน แล้วจึงทาลงไปที่ตัวลูกในจุดที่จํา เป็นเท่านั้น เช่น

บริเวณก้น ข้อพับต่างๆ เป็นต้น ไม่ควรโรยแป้งโดยตรงไปที่ตัวลูกหรือเทแป้งใกล้ใบหน้าลูกจนเกินไปเพื่อ

ป้องกันการฟุ้งกระจาย อีกทั้งควรเลือกใช้แป้งที่สามารถย่อยสลายได้ เพราะหากบังเอิญสูดดมเข้าไป ก็จะ

ไม่สะสมอยู่ในร่างกายในระยะยาว แล้วหลีกเลี่ยงการสูดหายใจแป้งเข้าไปโดยตรง”

 

ต่อยอดธุรกิจ

   “นอกจากแป้งไร้ซแคร์แล้ว ตอนนี้ได้ทํา การพัฒนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ แป้งทาหน้าควบคุม

ความมัน (Oil-Control Loose Powder) ภายใต้แบรนด์ เลดี้ ออเดรย์ (Lady Audrey) 

ซึ่งก็เกิดจากลูกค้าที่เอาแป้งไร้ซแคร์ไปทาหน้าแล้วได้รับเสียงตอบรับมากว่าสามารถควบคุมความมันได้ดี

และยาวนานหลายชั่วโมง เราจึงได้นํา ไอเดียนั้นมาพัฒนาเป็นเครื่องสํา อางสํา หรับคนที่มีปัญหา 

เรื่องความมันส่วนเกินบนใบหน้าหรือคนที่มีผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายโดยในระยะแรกเราทํา ออกมาเป็น

แป้งฝุ่นทาหน้าจากแป้งข้าวเจ้า ปราศจากทัลคัมและส่วนผสมของน้ํา หอมพร้อมพัฟแบบขนาดพกพา

เนื้อแป้งเป็นแถบเอเชีย นอกจากนี้คุณสมบัติด้านความสวยงามต้องครบเครื่องคือทาแป้งของเราแล้ว

หน้าเรียบเนียน มีความสว่างใสรับสีผิวหน้าดูเป็นธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการแพ้อุดตัน ทาแล้วหน้าไม่มัน

ไม่เกิดความหมองคล้ํา ระหว่างวัน และคงอยู่ได้ตลอดวัน เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทตั้งใจทําขึ้น

เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพเพื่อผู้บริโภค เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงทุกวัยค่ะ”

2 เฉดสีให้เหมาะสมกับสีผิวคนไทยและผู้บริโภค

 

     เห็นคุณสมบัติที่ดีและผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอ่อนโยนปลอดภัยกับเด็กๆ อย่างนี้แล้ว คุณแม่คงอยาก

สรรหามาให้คุณลูกกันแล้ว เข้าไปติดตามผลิตภัณฑ์ไร้ซแคร์ได้ที่

www.facebook.com/ReisCareBabyPowder  และ www.reiscare.com ได้เลยค่ะ

164/84 ชั้น 2 ซอยกิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
Tel: 02-881-4040 ต่อ 200 Fax: 02-882-7820 Email: info@nurturecare.co.th
Back to Top