ข้อมูลผลิตภัณท์และข่าวสารต่างๆจากไร้ซแคร์

History

History

ตั้งแต่
จำความได้ แป้งฝุ่น หรือ ที่เรียกกันว่า แป้งเด็ก เป็นสิ่งทีี่ต้องมีติดบ้านอยู่เสมอไม่ว่าจะใช้ทา

หลังอาบน้ำก่อนไปโรงเรียน ก่อนนอน หรือ บางครั้ง ยังเอามาเล่นสนุกกันเมื่อโตขึ้นมา ก็ยังคงเห็นภาพของ

คุณแม่ส่วนใหญ่ใช้แป้งเด็กทาตัวลูกๆ หลานๆ กันอยู่เป็นประจำ เพราะคุณแม่มักจะกังวลเรื่อง ผดผื่น ที่อาจ

เกิดจากความอับชื้น ทำให้ลูกไม่สบายตัวแต่ในระยะหลัง อัตราการเกิด ภูมิแพ้ ในเด็กมี เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง

โรคภูมิแพ้บางอย่างยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาของการเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโต

จนอาจเรื้อรังไปถึงวัย
ผู้ใหญ่ดังนั้นในปัจจุบันคุณหมอมักแนะนำให้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ สารก่อภูมิแพ้ ต่างๆ รอบตัวเรา

“แป้งเด็ก”ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดอาการ แพ้ตามผิวหนัง และ ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ หากใช้

อย่างไม่ถูกวิธี เนื่องจากแป้งเด็กทั่วไปมี “หินทัลคัม(Talc)” เป็นส่วนผสมหลักความเชื่อที่ว่า แป้งเด็ก ที่

ผลิตเพื่อเด็ก เป็นสิ่งบริสุทธิ์และปลอดภัยจึงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปและเมื่อได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติม

พบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหัฐอเมริกา และในบางประเทศในยุโรป ได้มีการผลิตแป้งเด็กจากวัตถุ

ดิบธรรมชาติชนิดอื่น เช่นแป้งข้าวโพด ทดแทนแป้งทัลคัม อย่างค่อนข้างแพร่หลายจึงเป็นที่มาของ ReisCare แป้งเด็กที่ผลิตจากแป้งข้าวบริสุทธิ์ (Rice Starch) ทางเลือกของคุณแม่

ยุคใหม่ที่ใส่ใจในรายละเอียด และคุณภาพชีวิตของลูกน้อยแป้งเด็ก ReisCare ยังรักษาคุณสมบัติที่สำคัญ

ของแป้งเด็กคือมีเนื้อขาวละเอียด ป้องกันความเปียกชื้นได้ดี และยังช่วยลดโอกาสการเกิดภูมแพ้ เนื่องจาก

สามารถย่อยสลายได้ไม่ เกิดการสะสมในร่างกาย

“ลูกน้อยสบายใจ คุณแม่สบายใจ ปลอดภัย เลือกใช้ ReisCare”


164/84 ชั้น 2 ซอยกิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
Tel: 02-881-4040 ต่อ 200 Fax: 02-882-7820 Email: info@nurturecare.co.th
Back to Top