สาระความรู้ต่างๆและเคล็ดลับน่ารู้จากไร้ซแคร์

Q&A

Q&A

 

 

Q : แบคทีเรียสามารถเติบโตใน “แป้งไร้ซแคร์” และที่ผิวหนังหลังจากทา “แป้งไร้ซแคร์” 

ได้
หรือไม่ ?

A : เนื่องจาก “แป้งไร้ซแคร์” มีค่า Water Activity ต่ำกว่า 0.3 และมีคุณสมบัติในการป้องกัน

ความเปียกชื้นได้ดีทั้งยังผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่ทันสมัย แบคทีเรียจึงเติบโตได้ยากใน
“แป้งไร้ซแคร์” 

Q : “แป้งไร้ซแคร์” เมื่อทาที่ผิวแล้วจะทำให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขน และรูเหงื่อหรือไม่ ?

A : “แป้งไร้ซแคร์” แม้จะมีขนาดที่เล็กแต่ไม่เล็กพอที่จะทำให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขน และรูเหงือ

อีกทั้งยังป้องกันความเปียกชื้นได้ดี ดังนั้นเหงื่อจึงสามารถซึมออกมา และระเหยได้ตามปกติ
 
Q : ถ้าใช้ “แป้งไร้ซแคร์” เเป็นเวลานานจะเเกิดการตกค้างในร่ากายหรือไม่ ?

A : เนื่องจากในร่างกายมีความชื้น และอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้ “แป้งไร้ซแคร์” ซึ่งเป็นสาร

อินทรีย์ สามารถดูดความชื้นได้มากกว่าสภาวะทั่วไป ภายนอกร่างกาย จุลินทรีย์ในร่างกายจะ
ย่อยสลาย “แป้ง Reiscare” โดยแป้งจะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกีาซมีเทน
และจถูกขับออกมาเวลาหายใจออก
 
Q : ถ้าเก็บ “แป้งไร้ซแคร์” ไว้นานๆ จะเกิดอาการเหม็นหืนหรือไม่ เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ ?

A : “แป้ง Reiscare” มีความชื้น และไขมันต่ำเกินกว่าจะทำให้เกิดการเหม็นหืนในกรณีที่เก็บไว้

นานๆ ในภาชนะที่ปิดสนิทที่อุณหภูมิห้อง 

Q : “แป้งไร้ซแคร์”ซึ่งทำจากแป้งข้าวเจ้าต่างจากแป้งทาตัวที่ทำจากแป้งข้าวโพดอย่างไร ?

A : เม็ดแป้งข้าวเจ้ามีขนาดเล็กกว่าเม็ดแป้งข้าวโพด จึงให้ความรู้สึกเนียนนุ่มกว่า เวลาใช้ทาตัว
นอกจากนั้นตามธรรมชาติแล้วแป้งข้าวเจ้าจะมีสีขาวกว่าแป้งข้าวโพดอีกด้วยแม้ว่าแป้งข้าวโพด
จะผ่านการฟอกสีแล้วก็ตาม
 
Q : ทำไมเมื่อเวลาทา “แป้งไร้ซแคร์” แล้วจะหลงเหลือคราบสีขาว ?

A : เนื่องจาก “แป้งไร้ซแคร์” เป็นโมเลกุลที่ทึบแสงมีความละเอียดกว่าแป้งชนิดอื่น 2-3 เท่า

จึงสามารถเคลือบบริเวณพื้นที่ผิวหนังมากกว่า ติดทนได้ดีกว่า และในกรณีที่ใช้ในปริมาณที่
เท่ากับแป้งชนิดอื่นๆ อาจทำให้เกิดคราบสีขาวได้ ดังนั้นหากใช้ “แป้งไร้ซแคร์” และเกิดคราบ
สีขาว ควรลดปริมาณการใช้ลงและลูบไล้เบาๆ เป็นบริเวณกว้างเพื่อให้เกิดความเรียบเนียน


164/84 ชั้น 2 ซอยกิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
Tel: 02-881-4040 ต่อ 200 Fax: 02-882-7820 Email: info@nurturecare.co.th
Back to Top